Duurzame ontwikkeling

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn een oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de aarde te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in vrede en welvaart kunnen leven. De SDG's zijn erop gericht om het leven van toekomstige generaties op een duurzame manier te verbeteren. De in totaal zeventien ontwikkelingsdoelen vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

De SDG’s zijn opgesteld door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland, om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Voetbal en sport in het algemeen is een belangrijke aanjager van duurzame ontwikkeling. De kracht van voetbal bevordert tolerantie en respect en levert een bijdrage aan de versterking van vrouwen en jongeren, individuen en gemeenschappen, evenals aan doelstellingen op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale inclusie.

Football Memories draagt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen een warm hart toe. Volgens onze verandertheorie (Theory of Change) geven we met name invulling aan SDG 3, SDG 10, SDG 11 en SDG 17, waarmee Football Memories een betekenisvolle bijdrage levert aan de mondiale duurzaamheidsagenda.

Football Memories is officieel lid van Football for the Goals, een wereldwijd initiatief van de Verenigde Naties dat de voetbalgemeenschap stimuleert om zich in te zetten voor en het uitdragen van de SDG's.

Meer weten over duurzame ontwikkeling en Football Memories? Neem contact op.
 

Football Memories & SDG's

SDG3: Goede gezondheid en welzijn

3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen. Football Memories draagt bij aan preventie, mentale gezondheid en welzijn. 

SDG10: Ongelijkheid verminderen

10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status. Football Memories draagt bij aan sociale inclusie van ouderen. 

SDG11: Duurzame steden en gemeenschappen

11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen. Football Memories draagt bij aan de instandhouding van voetbalcultuur als erfgoed.

SDG17: Partnerschap om de doelen te bereiken

17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen. Football Memories werkt zowel op landelijk als lokaal niveau samen om maatschappelijke impact te realiseren.