28 september 2023

Football Memories erkend als effectieve sociale interventie

Football Memories is als effectief erkend door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. De erkenning biedt uitvoerders de zekerheid van een theoretisch goed onderbouwde interventie.

Football Memories brengt betekenisvolle ontmoetingen tot stand waarbij ouderen samen voetbalherinneringen ophalen. Het brengt mensen samen, zorgt voor verbinding en schept een wij-gevoel. Wat de bijeenkomsten doen met en voor de deelnemers is nu erkend door een onafhankelijk panel dat Football Memories heeft beoordeeld als Goed Beschreven.

De praktijkbeoordelaars waarderen het grote maatschappelijke bereik van 60+ ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers, en de laagdrempeligheid in de uitvoering en deelname omdat de interventie plaatsvindt in een vertrouwde omgeving. Als sterke punten worden ook genoemd de koppeling tussen de ervaringen van ouderen en het bestrijden van sociale eenzaamheid en het faciliteren van contact tussen mantelzorgers onderling. Op grond van deze erkenning is Football Memories opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. 

Het erkenningstraject is uitgevoerd in samenwerking met VVV Foundation, Willem II Betrokken, Eredivisie CV, Movisie en mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Werkzame elementen
Als onderdeel van het erkenningstraject is een uitgebreide interventiebeschrijving opgesteld. Hierin worden de werkzame elementen beschreven, de onderdelen die in belangrijke mate bijdragen aan de effectiviteit van Football Memories:

  1. Voetbal als sterk sociaal bindmiddel: regelmatige en duurzame ontmoeting met
    gelijkgestemden op basis van een gemeenschappelijke passie zorgt voor betekenisvol contact.
  2. Ophalen en delen van (voetbal)herinneringen: bezigheden waar deelnemers voldoening en plezier uithalen en geluksmomenten door (her)beleven, waardoor eenzaamheid minder zwaar kan wegen.
  3. Ervaren van gezamenlijke identiteit: het schept een ‘wij-gevoel’ en zorgt voor (h)erkenning. Deelnemers krijgen het gevoel erbij te horen, wat bijdraagt aan eigenwaarde en zelfvertrouwen.
  4. Laagdrempelige ontmoetingsplek: een echte of nagebootste voetbalomgeving, waaraan deelnemers prettige herinneringen bewaren en waarmee ze zich emotioneel verbonden voelen. Een veilige, vertrouwde omgeving zorgt voor geborgenheid.
  5. Gelijkwaardigheid: deelnemers brengen hun eigen ervaringen en herinneringen in, waarbij de nadruk ligt op wat nog wél kan in plaats van wat niet (meer) kan. Geen  onderscheid tussen deelnemers met en zonder dementie.
  6. Groepsinterventie: over de effectiviteit van de aanpak van eenzaamheid bij ouderen is bekend dat groepsinterventies die gericht zijn op sociale activiteiten en sociale steun  effectief kunnen zijn.

Naast deze inhoudelijke werkzame elementen werden er ook nog een aantal praktische werkzame elementen benoemd. Om de zekerheid van een effectieve interventie te hebben, dienen de werkzame elementen in de uitvoering maximaal tot hun recht te komen.

Over de databank
In de sociale sector zijn al veel methoden ontwikkeld om vraagstukken slagvaardig aan te pakken. In de databank Effectieve sociale interventies vind je alle beschikbare informatie over gangbare methoden bij elkaar. Hiermee vormt de databank een belangrijke bron van kennis voor professionals.

In de databank verzamelt Movisie sinds 2010 interventies die sociale vraagstukken aanpakken. Het zijn er inmiddels meer dan 130. Alle interventies in de databank worden op twee of meer plekken toegepast. De databank is een hulpmiddel voor (sociale) professionals, gemeenten en burgers om sociale vraagstukken met passende interventies op te lossen.

De databank vervult ook een belangrijke functie voor de verantwoording van gekozen interventies richting gemeenten en andere opdrachtgevers. Je kunt ermee aantonen dat je weloverwogen voor een bepaalde aanpak kiest en de voordelen ervan benoemen. De interventies in deze databank zijn meestal ontstaan uit jarenlange ervaring van professionals met wat wel en niet werkt in de praktijk.
 

Lees meer