25 oktober 2023

Samen voetbalherinneringen ophalen bevordert positieve gezondheid

Football Memories draagt bij aan plezier van deelnemers en de bijeenkomsten worden over het algemeen als heel zinvol ervaren. Voor personen met dementie kan Football Memories bijdragen aan het herbeleven van momenten van geluk. Voor ouderen die te kampen hebben met eenzaamheid kan de interventie bijdragen aan sociale interactie en het doorbreken van eenzaamheidspatronen. Dit blijkt uit een impactonderzoek dat is uitgevoerd door Universiteit Utrecht in samenwerking met Football Memories Nederland en Eredivisie, Willem II Betrokken, Samen RKC en NAC Maatschappelijk.


Doel van het onderzoek was om vast te stellen wat de aanpak kan betekenen voor deelnemers, mantelzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij Football Memories. Uit het onderzoek blijkt dat Football Memories een interventie is die gestoeld is op regelmatige ontmoeting tussen verschillende groepen en dat deze sociale samenkomst van grote waarde kan zijn voor de deelnemers. Daarnaast is het voetbalelement in de interventie van belang: de gezamenlijke passie voor voetbal zorgt voor voldoening en plezier tijdens de sessies. Dit is vooral van belang doordat de interventie veel mannen aanspreekt en het ophalen van voetbalherinneringen de mannelijke identiteit zou kunnen versterken.

Het onderzoek benadrukt het belang van de vrijwilligers in de begeleiding van de sessies. ”Tijdens de bijeenkomsten kunnen deelnemers zowel positieve als negatieve ervaringen opdoen en er kunnen zowel gevoelens van blijdschap en succes als mislukking en verdriet ontstaan. De vrijwilligers die de sessies begeleiden, bepalen het verschil. Vrijwilligerstrainingen zijn nodig om te leren hoe ze het proces in goed banen kunnen leiden”, aldus Jan-Willem van der Roest van Universiteit Utrecht, projectleider van het impactonderzoek.
 

"De vrijwilligers die de sessies begeleiden, bepalen het verschil."

~ Jan-Willem van der Roest, projectleider impactonderzoek


Aan de hand van de bevindingen hebben de onderzoekers de verandertheorie van Football Memories onderzocht. Deze stelt dat samen voetbalherinneringen ophalen de positieve gezondheid van de deelnemers bevordert. Ouderen doen op hun voor hun passende manier mee aan de maatschappij en het draagt bij aan zingeving, kwaliteit van leven en mentaal welbevinden.

Samen voetbalherinneringen ophalen. Dat is de essentie van Football Memories. Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen ophalen aan het rijke voetbalverleden van hun club. Football Memories is inmiddels gestart bij 25 clubs in Nederland.
 

Download impactrapport (PDF)


 

Foto boven: Toin Damen