Stichting Football Memories Nederland

Stichting Football Memories Nederland ondersteunt clubs bij de lokale opzet en invulling van het programma, het verwerven en ontwikkelen van materialen, begeleiden en coachen van lokale ‘captains’, het trainen van vrijwilligers, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen en best practices. In deze rol fungeert de stichting als katalysator van de lokale initiatieven.

De Stichting Football Memories Nederland heeft tot doel om het sociaal leven van ouderen te bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan en ontmoetingen tussen ouderen te bevorderen, door middel van het gebruik van collectieve herinneringen.

De stichting wordt bestuurd door een drietal leden afkomstig uit een breed maatschappelijk werkveld:

Dré Stevens, voorzitter
Marijn van Gulik, secretaris/penningmeester
Wies Arts, bestuurslid

De bestuurders genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.

Adres:
Zeewoldestraat 7
5036 XB Tilburg

KvK nummer: 77182170
RSIN-nummer: 860926138
Bankrekeningnummer: NL11TRIO0788892401

Contactpersoon:
Arjen Pijfers, oprichter/programmacoördinator

06-17069040

Meer weten? Download het beleidsplan.

Jaarverslagen:

Stichting Football Memories Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bedrijven en particulieren kunnen daardoor gebruik maken van de fiscale voordelen die gelden voor een ANBI.